MENU

Vluchtelingen in Valkenswaard

Vluchtelingen zijn mensen die hun eigen land zijn ontvlucht. Uit angst voor vervolging vanwege hun ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat ze tot een bepaalde groep behoren. Meestal verblijven ze eerst langdurig in een asielzoekerscentrum. Als ze in Nederland mogen blijven, krijgen ze huisvesting aangeboden en dienen ‘in te burgeren’. Zij zijn dan zogenaamde ‘statushouders’. Elke gemeente heeft daarvoor een taakstelling en dient een aantal van hen op te nemen. Vluchtelingenwerk Cordaad Welzijn begeleidt – met vrijwilligers – de nieuwkomers om hen zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de gemeente.

Informatie Corona-virus geschikt voor asielzoekers en statushouders

Taken vluchtelingenwerk Cordaad Welzijn

De sociaal/maatschappelijke begeleiding die Cordaad Welzijn biedt aan de vergunninghouders wordt uitgevoerd door vrijwilligers en ondersteund door professionele kennis vanuit de organisatie.
De diensten die het Vluchtelingenwerk biedt zijn:

  • Ondersteuning bij het leren zo zelfstandig mogelijk te wonen in Nederland
  • Begeleiding bij praktische zaken op het gebied van wonen, welzijn, werk, gezondheid, studie en opvoeding Juridisch advies m.b.t. verblijfsvergunningen, status, etc.
  • Taalcafé in samenwerking met de Bibliotheek
  • Wekelijks 2 maal inloopspreekuur (zie openingstijden)
  • Informatie en advies regelgevingen
  • Aanspreekpunt vanuit het maatschappelijk veld voor vragen m.b.t. vergunninghouders

De maatschappelijke begeleiding van een vergunninghouder duurt in principe 1,5 jaar. Hierna wordt verwacht dat de statushouder zijn weg binnen het reguliere aanbod in Valkenswaard kan vinden.

Locatie

De Hofnar (in de Bibliotheek)
Hofnar 16
Valkenswaard

Openingstijden

Op maandag is er een spreekuur op afspraak tussen 10.30 en 13.30 uur. Hiervoor kun je een afspraak maken op telefoonnummer 06-22 53 28 78.
Je kunt jouw vraag ook stellen via WhatsApp op bovengenoemd nummer.
Lia Rooijakkers

Lia Rooijakkers

sociaal werker - vluchtelingenwerk

M. 06-25 00 67 87
Terug naar boven