MENU

Vluchtelingen in Cranendonck

Vluchtelingen zijn mensen die hun eigen land zijn ontvlucht. Uit angst voor vervolging vanwege hun ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of omdat ze tot een bepaalde groep behoren. Meestal verblijven ze eerst langdurig in een asielzoekerscentrum. Als ze in Nederland mogen blijven, krijgen ze huisvesting aangeboden en dienen ‘in te burgeren’. Zij zijn dan zogenaamde ‘statushouders’. Elke gemeente heeft daarvoor een taakstelling en dient een aantal van hen op te nemen. Vluchtelingenwerk Cordaad Welzijn begeleidt – met vrijwilligers – de nieuwkomers om hen zo snel mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de gemeente.

Informatie Corona-virus geschikt voor asielzoekers en statushouders

Taken vluchtelingenwerk Cranendonck

Vluchtelingenwerk Cordaad Welzijn ondersteunt een aantal deskundige vrijwilligersgroepen die zich richten op het ondersteunen van statushouders.
Wij verzorgen de volgende diensten:

  • Ondersteuning bij het leren om zo zelfstandig mogelijk te wonen in Nederland
  • Begeleiding bij praktische zaken op het gebied van wonen, welzijn, werk, gezondheid, studie en opvoeding
  • Juridisch advies m.b.t. verblijfsvergunningen, status, etc.
  • Taalcafé
  • Wekelijks inloopspreekuur (zie openingstijden)
  • Informatie en advies over regelingen
  • Taalcoaching
Locatie

Dr. Ant. Mathijsenstraat 15
6021 CK Budel

Openingstijden

Inloopspreekuur op
donderdag van 13.30 tot 16.00 uur aan de dr. Ant. Mathijsenstraat 15, 6021 CK Budel

Lia Rooijakkers

Lia Rooijakkers

sociaal werker - vluchtelingenwerk

M. 06-25 00 67 87
Terug naar boven