MENU

Jeugd en Jongeren in Valkenswaard

Het Jeugd- en Jongerenwerk van Cordaad Welzijn ondersteunt de ontwikkeling van jongeren.

Met behulp van leerzame activiteiten en projecten in het middelbaar- en voortgezet onderwijs, wordt al op jonge leeftijd een link met deze doelgroep gemaakt. Zo komen onderwerpen als talentontwikkeling, gezondheid, preventie, onderwijs, social media, groepsdruk, middelengebruik en relatie ruimschoots aan bod. Het streven is dat de inzet van het jongerenwerk bijdraagt aan het volwassen worden van jongeren binnen de samenleving.

Het Jeugd- en Jongerenwerk van Cordaad Welzijn is daarbij het eerste aanspreekpunt voor wie de weg zoekt in zorg- en hulpverleningsland en voor diegene die er zelf even niet uitkomt. Met behulp van professionals en vrijwilligers wordt vroegtijdig ingesprongen en worden zaken opgepakt die noodzakelijk zijn. Daarbij wordt de meest geschikte koers gevolgd, niet het geijkte pad. Als partner van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) worden vragen opgepakt van ouders en jongeren. Met een netwerk in wijk en buurt wordt, samen met netwerkpartners, gewerkt aan de belangen van de jeugd.

Jeugd- en Jongerenwerk Valkenswaard

Jongerenwerkers zorgen ervoor dat de jeugd gezond en veilig opgroeit. Dit doen zij in samenwerking met ouders, netwerkpartners en vrijwilligers.

Taken Jeugd- en Jongerenwerk

Het Jeugd- en Jongerenwerk richt zich op de volgende werkzaamheden:
* Preventie
* Jongerencoaching
* Vindplaats gericht jongerenwerk
* Activiteiten voor en door jongeren
* Huiswerkbegeleiding

Meer informatie

Kijk regelmatig op onze Facebookpagina
en Instagram voor actuele nieuwtjes en het activiteitenaanbod.

Locatie
  • De Hofnar, De Hofnar16, Valkenswaard
  • Were Di, Merendreef 1, Valkenswaard
Openingstijden

Inloopactiviteit voor 12+ is op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur in ‘ons dommels plekske’.

Amy van Bogget

Amy van Bogget

sociaal werker
jongerenwerk

M. 06-57 38 46 88
Anneloes Verhoeven

Anneloes Verhoeven

sociaal werker
opbouwwerk – bewegen en gezondheid

M. 06-53 30 84 35
Britt Hilliger

Britt Hilliger

sociaal werker
jongerenwerk

M. 06-51 64 23 36
Olga van Lierop

Olga van Lierop

sociaal werker
jongerenwerk

M. 06-19 37 33 70
Quintijn Maas

Quintijn Maas

sociaal werker
jongerenwerk

M. 06-51 86 50 70
Terug naar boven