MENU

Jeugd en Jongeren in Cranendonck

Het Jeugd- en Jongerenwerk van Cordaad Welzijn ondersteunt de ontwikkeling van jongeren.

Met behulp van leerzame activiteiten en projecten in het middelbaar- en voortgezet onderwijs, wordt al op jonge leeftijd een link met deze doelgroep gemaakt. Zo komen onderwerpen als talentontwikkeling, gezondheid, preventie, onderwijs, social media, groepsdruk, middelengebruik en relatie ruimschoots aan bod. Het streven is dat de inzet van het jongerenwerk bijdraagt aan het volwassen worden van jongeren binnen de samenleving.

Het Jeugd- en Jongerenwerk van Cordaad Welzijn is daarbij het eerste aanspreekpunt voor wie de weg zoekt in zorg- en hulpverleningsland en voor diegene die er zelf even niet uitkomt. Met behulp van professionals en vrijwilligers wordt vroegtijdig ingesprongen en worden zaken opgepakt die noodzakelijk zijn. Daarbij wordt de meest geschikte koers gevolgd, niet het geijkte pad. Als partner van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) worden vragen opgepakt van ouders en jongeren. Met een netwerk in wijk en buurt wordt, samen met netwerkpartners, gewerkt aan de belangen van de jeugd.

Jeugd- en Jongerenwerk Cranendonck

Jongerenwerkers zorgen ervoor dat de jeugd gezond en veilig opgroeit. Dit doen zij in samenwerking met ouders, netwerkpartners en vrijwilligers.

Taken Jeugd- en Jongerenwerk

Het Jeugd- en Jongerenwerk is er voor iedereen van 10 t/m 25 jaar in Cranendonck. Dit geldt ook voor ouders die daaromtrent vragen hebben. Jongerenwerkers ondersteunen en begeleiden de jeugd bij allerlei zaken waar tieners en jongeren mee te maken krijgen. Dit kan te maken hebben met hulpvragen, maar ook met talentontwikkeling, het uitbreiden van hun netwerk of het zelf actief aan de slag gaan met het organiseren van activiteiten voor jeugd.
Als onderdeel van het sociaal team pakken wij vragen op van zowel ouders als jongeren. Daarnaast hebben we een netwerk in wijk en buurt waarbij we ons samen met netwerkpartners inzetten voor de belangen van de jeugd. Jongerenwerkers zitten tussen ouders, school en hulpverlening in. Het jongerenwerk heeft een vrijblijvend karakter en toch veel expertise. We kennen de leefwereld van de jongeren en kunnen op die manier preventief te werk gaan. Hierdoor werken we ernaar toe om te voorkomen dat jongeren in een traject van de hulpverlening terecht komen.
Het Jeugd- en Jongerenwerk richt zich op de volgende werkzaamheden:

Website jonginc
Kijk vooral ook op de speciale Cranendonckse jongerenwebsite www.jonginc.nl

Locatie

Babbelz
dr. Kuyperstraat 26
Budel

Chr@sh
de Hoge Weg 3
Maarheeze

Openingstijden

Babbelz is geopend op vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur voor jongeren, vanaf groep 8 van de basisschool tot de leeftijd van 16 jaar, uit Cranendonck.

Cr@sh is geopend op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur voor jongeren vanaf groep 8.

Amy van Bogget

Amy van Bogget

sociaal werker
jongerenwerk

M. 06-57 38 46 88
Angelique Vervoort

Angelique Vervoort

lid managementteam - teammanager
sociaal werker vluchtelingenwerk

M. 06-57 99 49 04
Britt Hilliger

Britt Hilliger

sociaal werker
jongerenwerk

M. 06-51 64 23 36
Nick Maas

Nick Maas

sociaal werker
jongerenwerk

T. 0495-59 25 57
M. 06-83 38 58 75
Terug naar boven