MENU

Buurt en wijk in Valkenswaard

Buurt- en burgerinitiatief is dàt initiatief dat ontstaat in wijk, buurt en/of straat en dat kan functioneren zonder formele structuur. Samen de speeltuin opknappen, samen zorgen voor meer veiligheid in de buurt. Samen leuke dingen doen, maar ook zorgen dat de buurman naar de bibliotheek kan, of dat zijn container voor het huis gezet wordt op de ophaaldag. Kleinschalig, dicht bij huis en zonder vaste structuur. Rol van het buurtopbouwwerk is het bouwen van relaties tussen alle lagen in de buurt die van nature elkaar niet altijd treffen, soms botsen en vaak andere belangen hebben. Het buurtopbouwwerk zorgt ervoor dat partners, bewoners en initiatieven uit de verschillende lagen elkaar weten te vinden.

De taken van het buurtopbouwwerk


Het buurtopbouwwerk:

  • zorgt voor contact tussen gemeente, politie, wijkbewoners, verenigingen etc.
  • is laagdrempelig aanwezig in de wijk, analyseert ontwikkelingen
  • zorgt voor een goed samenspel tussen de verschillende ondersteuningsstructuren in de wijk
  • adviseert initiatieven die bijdragen aan de ondersteuningsstructuur in straat, buurt en wijk
Specifiek voor Valkenswaard

Zelf rechtstreeks aanmelden?
Aanmelden voor buurtbemiddeling kan bij contactpersoon
Patricia van Asten
06-51800948
p.van.asten@lumenswerkt.nl

Aanmelden als vrijwilliger kan bij contactpersoon
Frank Toonen
06-0639844550
franktoonen@cordaadwelzijn.nl

Locatie
De Hofnar
Hofnar 16
Valkenswaard

Frank Toonen

Frank Toonen

sociaal werker
mantelzorg

M. 06-39 84 45 50
Léon  van Dijck

Léon van Dijck

teammanager
sociaal werker opbouwwerk -
casemanager ouderenadvisering

T. 040-20 46 614
Nikki van de Moosdijk

Nikki van de Moosdijk

sociaal werker opbouwwerk

M. 06-57 08 20 73
Terug naar boven