MENU

Buurt en wijk in Heeze-Leende

Buurt- en burgerinitiatief is dàt initiatief dat ontstaat in wijk, buurt en/of straat en dat kan functioneren zonder formele structuur. Samen de speeltuin opknappen, samen zorgen voor meer veiligheid in de buurt. Samen leuke dingen doen, maar ook zorgen dat de buurman naar de bibliotheek kan, of dat zijn container voor het huis gezet wordt op de ophaaldag. Kleinschalig, dicht bij huis en zonder vaste structuur. Rol van het buurtopbouwwerk is het bouwen van relaties tussen alle lagen in de buurt die van nature elkaar niet altijd treffen, soms botsen en vaak andere belangen hebben. Het buurtopbouwwerk zorgt ervoor dat partners, bewoners en initiatieven uit de verschillende lagen elkaar weten te vinden.

Buurtbemiddeling Heeze-Leende
Heb je een conflict met je buren of met je buurtgenoten en wil je (beiden) tot een oplossing komen? Doe dan geheel gratis een beroep op het Buurtbemiddelingsproject in Heeze-Leende!
Dit project is in het voorjaar van 2018 van start gegaan en biedt nieuwe kansen!

Buurtbemiddeling in ‘t kort
Vanuit buurtbemiddeling ondersteunen vrijwillige buurtbemiddelaars buurtbewoners/buren in het vinden van oplossingen voor problemen en conflicten in de buurt. Cordaad Welzijn en Lumens werken in dit project samen met deskundige vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen hierin ook ondersteuning door professionals.

Hoe werkt het?
Vaak worden klachten en buurtproblemen aangemeld via maatschappelijke organisaties in Heeze-Leende, zoals bij de Woningcorporatie, Politie, Huisarts of een Buurtorganisatie. Soms is een gesprek met de coördinator van het project al voldoende om het conflict een positieve wending te geven. Lukt dat niet, dan kunnen de vrijwillige buurtbemiddelaars contact opnemen met de betrokken buurtbewoners. Vaak is het voor buurtbewoners moeilijk om het gesprek met elkaar aan te gaan. Door bemiddeling van de vrijwillige buurtbemiddelaars worden de buurtbewoners hierin ondersteund.

De vrijwillige buurtbemiddelaars zijn de bruggenbouwers van het contact tussen de buurtbewoners.
Zij proberen met de medewerking en wederzijdse inzet van beide kanten de situatie bespreekbaar te maken.
De buurtbewoners hebben hierin zelf de regie en zijn ook zelf verantwoordelijk voor een goede voortgang van de bemiddelingsgesprekken. De gesprekken zijn vertrouwelijk en vinden op vrijwillige basis plaats.

Zelf rechtstreeks aanmelden?
Aanmelden voor bemiddeling kan bij contactpersoon
Bert Sweep
06-12324698
b.sweep@lumenswerkt.nl

Aanmelden als vrijwilliger kan bij contactpersoon
Frank Toonen
06-57994904
angeliquevervoort@cordaadwelzijn.nl

Locatie
Schoolstraat 48
5591 HM Heeze


Frank Toonen

Frank Toonen

sociaal werker
mantelzorg

M. 06-39 84 45 50
Terug naar boven