MENU

Bewonersondersteuning in Valkenswaard

Werkt voor en ondersteunt zelfstandig wonende inwoners, die als gevolg van toenemende problemen of afnemend probleemoplossend vermogen minder grip hebben op de inrichting van hun eigen leven. Het lukt hen (tijdelijk) niet passende ondersteuning te vinden of voldoende gebruik te maken van bestaande voorzieningen. Er wordt nauw samengewerkt met het sociaal team en andere organisaties binnen het sociaal domein om o.a. hulpvragen zo vroeg mogelijk te signaleren en er met elkaar voor te zorgen dat deze op de juiste plek worden opgepakt. Hierin vervult de bewonersondersteuner een belangrijke functie.

Op welke terreinen helpt bewonersondersteuning?

Bij vragen over wonen, welzijn, werken, zorg en fin. regelingen kun je terecht. Wij adviseren en bemiddelen naar de gewenste voorzieningen. De vraag van de bewoner staat centraal.

Belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn de eigen mogelijkheden, het zo lang mogelijk behouden van de regie en het versterken van het netwerk. Ook de ondersteuning van het netwerk van de klant en/of de mantelzorger is een onderdeel van het werk.
Cordaad Welzijn biedt ondersteuning zoals:
Locatie

De Hofnar (ingang Bibliotheek)
Hofnar 16
5554 DA Valkenswaard

Openingstijden

Op werkdagen geopend van 8.30 tot 12.30 uur.

René van Nieuwkuijk

René van Nieuwkuijk

sociaal werker -
bewoners- en praktische ondersteuning

M. 06-19 37 33 74
Terug naar boven