menu

Cordaad Welzijn - midden in de samenleving
Omdat je mensen niet motiveert van achter je bureau maar door écht contact te maken in het veld. Samen bouwen we aan een buurt waar iedereen zich thuis voelt en waar je ertoe doet.

Gezocht:

Nieuwe leden voor onze Raad van Toezicht

 

Download de volledige vacature

Onze organisatie

Cordaad Welzijn is een welzijnsorganisatie actief in 9 gemeenten in Zuidoost-Brabant en biedt 16 verschillende diensten op het gebied van versterken draagkracht (jongerenwerk, opbouwwerk, vrijwilligerswerk, zelfhulpgroepen) en praktische ondersteuning (administratie thuis, boodschappen, palliatieve mantelzorg, dagbesteding en buurtbemiddeling).

We faciliteren dat mensen naar elkaar omkijken en versterken dat zij zich thuis voelen. Dit doen we door mensen in dorpen en wijken te verbinden met elkaar en met organisaties in hun directe omgeving. Actief, dichtbij en zonder omwegen. We onderscheiden ons door ons Vrijwilligers Kapitaal: bijna duizend deskundige en gemotiveerde vrijwilligers zijn actief in hun gemeenschappen.

De organisatie is na een roerige tijd met corona, naweeën van een fusie en bestuurswissel, toe aan een flinke doorstart waarin meer focus wordt aangebracht, de basis goed op orde is en gewerkt wordt aan verdere professionalisering. De bedrijfscultuur kenmerkt zich door grote betrokkenheid en bevlogenheid, korte lijntjes en een gelijkwaardige manier van samenwerken. Vanwege het vertrek van leden van de huidige Raad van Toezicht (RvT) zijn we per 1 augustus 2022 op zoek naar twee nieuwe leden.

Taken Raad van Toezicht

Als lid van de Raad van Toezicht (RvT) houd je toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder (DB) op het gebied van financiën, goed werkgeverschap en het uitvoeren van strategisch beleid. Je adviseert de DB, fungeert als klankbord en bent de werkgever van de DB. Verder vervul je een netwerkrol binnen de regio en naar samenwerkingspartners.

De RvT is gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De uitvoering van de toezichthoudende taken ligt vast in verschillende reglementen en kaders voor toezicht, bestuur en management. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats. De RvT is lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Profiel lid RvT

Bij de samenstelling van onze Raad van Toezicht gaan we uit van diversiteit. Onze leden zijn generalisten met een ‘multidisciplinair profiel’ en helicopterview, uitstekend voor integrale besluitvorming.
Ieder heeft de volgende kwaliteiten:

 • Academisch werk- en denkniveau (analytisch, denken op hoofdlijnen)
 • Zicht op en ervaring met de onderscheidende rollen van toezichthouder en directeur-bestuurder
 • Vermogen om strategische doelstellingen te beoordelen en hun samenhang te bezien
 • Een brede maatschappelijke betrokkenheid en een functioneel netwerk
 • Visie op de positie van welzijnswerk in het sociaal domein binnen de werkgebieden van Cordaad Welzijn. Op grond daarvan ontwikkelingen, middelen, methoden, projecten en activiteiten kunnen duiden en van feedback voorzien.
 • In staat om de financiële positie van Cordaad Welzijn te beoordelen in relatie tot beleid - visie - ambities
 • In staat te werken in teamverband; weet daarnaast onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van de overige leden van de RvT en de DB
 • Proactieve opstelling
 • Bereid om zich persoonlijk verder te ontwikkelen in de Governance Code; het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en afstand is hierbij cruciaal
 • Voldoende tijd om het lidmaatschap van de RvT uit te kunnen voeren. Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied waarin Cordaad Welzijn actief is en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Wat kun je verwachten?

De RvT vergadert 5 keer per jaar. Daarnaast heeft de RvT 1 keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad (OR), het Managementteam en met een deputatie van vrijwilligers. De leden krijgen een vergoeding van € 1.500,- (voorzitter € 3.000,-). Een van de gezochte leden wordt op voordracht van de OR benoemd.

Specifieke deskundigheid op 2 terreinen

Voorzitter van RvT

 • Heeft het vermogen om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen.
 • Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van Cordaad Welzijn kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.
 • Maakt onderdeel uit van remuneratiecommissie.

Portefeuillehouder financiën

 • Beschikt over financiële deskundigheid en ervaring om kritisch toezicht te kunnen houden op de financiën, een hoogwaardig klankbord voor DB te kunnen zijn, financiële cijfers te kunnen interpreteren en inzicht te hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.
 • Beschikt over voldoende financiële en economische kennis om begrotingen en jaarrekeningen goed te kunnen keuren.

Procedure

Het liefst vullen we de vacature(s) voor de zomer in. Daarom hanteren we een strakke planning. Houd voor de selectiegesprekken rekening in je agenda met:

 • Dinsdag 5 juli (14.00 – 19.00 uur)
 • Donderdag 7 juli (14.30 – 20.00 uur)

Het selectiegesprek voer je met vertegenwoordigers van onze organisatie (RvT, Ondernemingsraad, Vrijwilligers en Managementteam, Directeur-bestuurder). Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de procedure.

Inlichtingen

Vragen over de vacature kun je stellen aan Peter Vereijken, voorzitter RvT, via 06 – 21 80 70 81. Meer informatie over onze organisatie vind je op deze website.

Solliciteer

Stuur je motivatie en CV vóór 25 juni naar:
mail t.a.v. Jacqueline van Poeteren.

Sollicitatieformulier

Persoonlijke gegevens
Naam*
Voorvoegsel*
Geslacht*
Geboortedatum*
Contactgegevens
Straat*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
E-mail*
Telefoon*
Opleiding
Niveau*
Richting*
Overige gegevens
Sollicitatiebrief*
C.V.*
Waar zag je deze vacature voor het eerst?*
Indien anders

Dit formulier vraagt u persoonlijke gegevens zodat wij met u kunnen communiceren. De gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.

Het lijkt er op dat javascript is uitgeschakeld in deze browser. Om de site optimaal te laten functioneren dient u javascript te activeren