MENU

Taalmaatjes Valkenswaard

Nieuwkomers in ons land moeten inburgeren. Dat betekent dat ze een cursus of zelfstudie moeten volgen om de taal en de gebruiken in Nederland te leren. Naast deze scholing is het nodig om ook in de praktijk Nederlands te oefenen. Hier kun je als taalmaatje aan bijdragen. Door samen over bepaalde onderwerpen te praten, samen naar bijvoorbeeld de winkel, dokter of bibliotheek te gaan en samen te oefenen voor het inburgeringsexamen.

Wil je als vrijwilliger iemand uit een ander land helpen onze taal beter te leren spreken? Als taalmaatje oefen je met nieuwkomers het leren verstaan, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal.

We vragen van vrijwilligers dat ze affiniteit hebben met de Nederlandse taal en met mensen uit een ander land. Daarnaast ben je iedere week beschikbaar en neem je deel aan vrijwilligersbijeenkomsten.

Per week ben je 1 tot 2 uur bezig als taalmaatje. Je kiest zelf samen met jouw taalmaatje op welke dag en tijdstip je elkaar ontmoet.

Het Taalmaatjesproject van Cordaad Welzijn is lid van Het Begint met Taal, een landelijke ondersteuningsorganisatie voor taalprojecten. Als taalmaatje vind je daar allerlei materiaal om te gebruiken. Er is een handleiding voor taalmaatjes en we verzamelen samen materiaal in een dropbox.

Als vrijwilliger bij het Taalmaatjesproject val je onder het vrijwilligersbeleid van Cordaad Welzijn. Je bent verzekerd, je deelt je eigen tijd in en je kunt je eigen talenten en kwaliteiten inzetten. Er wordt gezorgd voor waardering en er vinden regelmatig vrijwilligersbijeenkomsten plaats, zowel inhoudelijk als informeel.

Aanmelden bij en hoe
Interesse om als Taalmaatje aan de slag te gaan in Valkenswaard? Neem dan contact op met Carrie van Hoef, 06-10208470 of via carrievanhoef@cordaadwelzijn.nl

Terug naar overzicht
Deel vacature