MENU

Sociaal begeleiders

Omschrijving
Vanaf het moment dat een vluchteling met geldige verblijfstatus (dit kan een gezin zijn, een echtpaar of een alleenstaande) een huis krijgt toegewezen in de gemeente, ondersteunen de sociale begeleiders van vluchtelingenwerk deze nieuwkomers.

De sociaal begeleider geeft ondersteuning bij het inrichten van een woning, bij het vinden van school, medische voorzieningen, het vertrouwd raken met regelgeving en de Nederlandse gebruiken en het opbouwen van een sociaal netwerk.

Sociale begeleiding is maatwerk en sluit aan op individuele behoeften. Samen met de nieuwkomer(s) en coördinator van vluchtelingenwerk bekijk je wat nodig is in de specifieke situatie. Het doel is om de nieuwkomer zodanig te ondersteunen, dat zij daarna zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. De sociale begeleiding is maximaal 1,5 jaar. In de beginperiode ben je ongeveer 2 dagdelen aan het werk, daarna 1 maal per week. Je bepaalt zelf op welke dagen en tijden. Dit werk geeft veel voldoening, je draagt bij om mensen zo zelfredzaam mogelijk te maken.

Aanmelden
Herken je je in de situatie dat je wel af en toe eens tijd hebt, iets actiefs wilt doen en iets voor een ander uit een andere cultuur wilt betekenen? Neem dan contact op met Vluchtelingenwerk Cranendonck! De coördinator is bereikbaar op dinsdag, woensdagochtend en donderdag via 06-19373369 of stuur een e-mail naar ingriddeleest@cordaadwelzijn.nl


Solliciteer
Terug naar overzicht
Deel vacature

Sollicitatieformulier

Sociaal begeleiders

Persoonlijke gegevens
Geslacht
Contactgegevens

Dit adres wordt gebruikt voor alle verdere correspondentie

Opleiding
Overige gegevens
Terug naar vacature