menu

Wij maken ons sterk


Voor een gemeenschap waar het keifijn wonen en leven is.
Een buurt waar iedereen zich thuis voelt. Waar je merkt dat je ertoe doet. Voor jezelf en voor anderen.

Waar je vitaal bent. Actief. Lekker in je vel zit. Ook al zijn er (tijdelijke) beperkingen. Of loopt je leven anders dan je hoopt. En heb je even wat extra hulp nodig of advies? Dan regelen we dat met elkaar.

Gewoon. Lekker dichtbij.

Samen.


Visie

”Opgroeien, leven, ouder worden. Dat lijkt zo gewoon. Toch kan iemand hiermee worstelen. Door verschillende redenen kan het niet meer zo gewoon zijn. Dat plan je vaak niet.

Stichting Cordaad Welzijn geeft hulp aan iedereen. Op persoonlijke basis of aan een groep. We zijn er voor diegenen die ons vakkundig oordeel nodig hebben. Dichtbij en makkelijk. Iemand kan zo bij ons binnenlopen. Ook kom je ons tegen in de buurt, op straat en op veel plekken waar mensen komen. Samen bouwen we aan een goede relatie met en tussen mensen, wijken en verenigingen.

Wij bieden praktische hulp, bijvoorbeeld door het inzetten van een maatje of vrijwilliger. Ook zorgen wij dat informatie, advies, begeleiding, training en scholing voor iedereen makkelijk bereikbaar is. We maken daarbij gebruik van de eigen sterktes en mogelijkheden van mensen.

We zorgen ervoor dat iets gewoon is en blijft, dicht bij huis. Wij verbinden mensen met elkaar. We zetten ons in voor iedereen die controle over het leven wil houden of (terug) wil krijgen.
-Onze missie -


Basisgegevens

Stichting Cordaad Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen Stichting Stimulans Welzijn te Veldhoven en Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn te Valkenswaard en is op 7 juli 2015 opgericht. Op 1 juli 2020 zijn we gefuseerd met Stichting Welzijn de Kempen.
We opereren onder de merknamen: Cordaad Welzijn en Brede School Veldhoven.

Statutaire vestigingsplaats: Veldhoven
Rechtsvorm: Stichting
Postadres: Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven
Telefoon: 040 253 34 43
mail

Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63717662.
Fiscaal nummer: 8553.69.139

ANBI-status

Stichting Cordaad Welzijn heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status van de belastingdienst gekregen. Een organisatie kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI status te hebben en te behouden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

AVG

Stichting Cordaad Welzijn voldoet aan de richtlijnen van de AVG. De contactpersoon (Funtionaris Gegevensbescherming) is de heer Marc Verberk.

Financiële verantwoording

Stichting Cordaad Welzijn gefinancierd vanuit publieke middelen, grotendeels vanuit subsidie op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht door de gemeentelijke overheid. Daarnaast vindt er fondsenwerving plaats bij goede doelen en fondsen. De stichting kent een beperkt vermogen dat is opgenomen in het beknopte financieel jaarverslag. Bij het opstellen van de jaarrekening volgt Stichting Cordaad Welzijn de richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 (kleine organisaties zonder winststreven) en de Wet normering topinkomens (WNT) .
Zie onze financiële jaarverslag van 2022:


Eerdere kalenderjaren:
2021, 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016.

Bestuur en Raad van Toezicht (RvT)

Het uitgangspunt van bestuur en RvT is het streven naar goed toezicht, maximale verantwoording en transparantie. Stichting Cordaad Welzijn werkt met een code voor goed besturen. De stichting heeft een directeur-bestuurder en een RvT.

Samenstelling

Het bestuur wordt gevormd door drs. J.E.C. (Jacqueline) van Poeteren Msc, directeur-bestuurder.
En ir. J.A. (Angelique) Vervoort als waarnemend directeur-bestuurder.

Raad van Toezicht:

Ans Verdonschot, lid
Karen Gielis, lid
Mariënne van Dongen, voorzitter
Nico Sluiter, portefeuille financiën
Rian Slenders, lid
Tjeerd Bakker, lid
Thjeu Houben, lid

Beloningsbeleid

De specificatie van het beloningsbeleid voor de bestuurder maakt onderdeel uit van het jaarverslag (zie paragraaf ‘Financiële verantwoording’). Alle personeelsleden van Cordaad Welzijn worden conform de in de CAO-Sociaal Werk vastgestelde richtlijnen beloond, zo ook de bestuurder van Cordaad Welzijn. Daarnaast ontvangen de leden van de RvT een vergoeding op basis van het door de vakvereniging Sociaal Werk Nederland, voorheen MOGroep, voorgesteld beleid.

Vertrouwenspersoon

Niemand werkt alleen. Je hebt als vrijwilliger, stagiair en medewerker altijd te maken met andere mensen zoals collega’s, leidinggevenden, opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, klanten, adviseurs, controleurs, etc. Helaas verloopt deze samenwerking niet altijd even prettig. Dan is het fijn als je hier vertrouwelijk over kunt spreken met iemand: de vertrouwenspersoon. Zo kunnen zelfs gezondheidsklachten of conflicten worden voorkomen. Onze vertrouwenspersonen: Els van Esch en Aad Schoenmakers. Wil je contact met ze leggen? Dan vind je hier onder de contactinformatie.

Els van Esch
Bureau Mens en Werk
info@bureaumensenwerk.nl
06 55 14 76 04

Aad Schoenmakers
MENSENWERK Coaching
aad@mensenwerkcoaching.nl
06 46 05 29 01

Klokkenluidersregeling

Een klokkenluider is iemand die misstanden in een bedrijf of organisatie naar buiten brengt. Bijvoorbeeld Wanneer je een vermoeden of bewijs hebt dat een medewerker van Cordaad Welzijn de wet overtreedt of zich niet aan de afspraken van Cordaad Welzijn houdt. De klokkenluidersregeling is er om duidelijkheid te geven welke stappen je kunt ondernemen, je rechten en plichten en hoe je bent beschermd.

Bekijk onze ‘Regeling klokkenluider’

Overige informatie

Wij zijn actief in 9 gemeenten:

  • Bergeijk met als kernen Bergeijk, Luyksgestel, Westerhoven, Riethoven, ’t Loo en Weebosch
  • Bladel met als kernen Hapert, Bladel, Hoogeloon, Casteren, Netersel
  • Cranendonck met als kernen Budel, Budel-Schoot, Budel – Dorplein, Maarheeze, Soerendonk en Gastel
  • Eersel met als kernen Eersel, Duizel, Steensel, Knegsel, Vessem en Wintelre
  • Heeze-Leende met de kernen Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel
  • Reusel-De Mierden met als kernen Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel, Reusel
  • Valkenswaard met als kernen Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard
  • Veldhoven met als wijken Cobbeek/Centrum, De Polders, d’Ekker, Heikant/De Kelen, Meerveldhoven, Oerle, ’t Look, Veldhoven-Dorp, Zeelst, Zilverackers, Zonderwijk
  • Waalre met als kernen Aalst en Waalre
Het lijkt er op dat javascript is uitgeschakeld in deze browser. Om de site optimaal te laten functioneren dient u javascript te activeren