MENU

Over Cordaad Welzijn


Basisgegevens

Stichting Cordaad Welzijn is ontstaan uit de fusie tussen Stichting Stimulans Welzijn te Veldhoven en Stichting Paladijn, organisatie voor welzijn te Valkenswaard en is op 7 juli 2015 opgericht.
Statutaire vestigingsplaats: Veldhoven.
Rechtsvorm: Stichting.
Postadres: Sterrenlaan 5, 5503 BG Veldhoven.
Tel. 040-2533443
E-mail: contact@cordaadwelzijn.nl

De inschrijving van de Stichting vond plaats in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63717662.
Fiscaal nummer: 8553.69.139

Missie

“We zorgen ervoor dat iets gewoon is en blijft, dicht bij huis. Wij verbinden mensen met elkaar. We zetten ons in voor iedereen die controle over het leven wil houden of (terug) wil krijgen.

Visie

”Opgroeien, leven, ouder worden. Dat lijkt zo gewoon. Toch kan iemand hiermee worstelen. Door verschillende redenen kan het niet meer zo gewoon zijn. Dat plan je vaak niet.

Cordaad Welzijn geeft hulp aan iedereen. Op persoonlijke basis of aan een groep. We doen dit voor diegenen die ons vakkundig oordeel nodig hebben. We geven hulp dichtbij en makkelijk. Iemand kan zo bij ons binnenlopen. Ook komen we elkaar tegen op veel plekken waar we aanwezig zijn. In de buurt of op die plekken waar mensen komen. We bouwen een goede relatie op met de personen, de wijk of de vereniging.

Wij bieden praktische hulp, bijvoorbeeld door het inzetten van een maatje of vrijwilliger. Ook zorgen wij dat informatie, advies, begeleiding, training en scholing voor iedereen makkelijk bereikbaar is. We maken daarbij gebruik van de eigen sterkte en kunnen van de mensen.

Jaarbeeld 2018

In 2018 hebben we mooie prestaties geleverd. Meer hierover vindt u terug in ons videojaarbeeld. Bekijk ‘m hier.

Financiële verantwoording

Cordaad Welzijn wordt gefinancierd vanuit publieke middelen, grotendeels vanuit subsidie op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht door de gemeentelijke overheid. Daarnaast vindt er fondsenwerving plaats bij goede doelen en fondsen. De Stichting kent een beperkt vermogen dat is opgenomen in het beknopte financieel jaarverslag. Bij het opstellen van de jaarrekening volgt Cordaad Welzijn de richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 (kleine organisaties zonder winststreven) en de Wet normering topinkomens (WNT) .
Zie onze financiële jaarverslagen: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Bestuur en Raad van Toezicht (RvT)

Het uitgangspunt van bestuur en RvT is het streven naar goed toezicht, maximale verantwoording en transparantie. Cordaad Welzijn werkt met een code voor goed besturen. Cordaad Welzijn heeft een directeur/bestuurder en een RvT.

Samenstelling

Het bestuur wordt gevormd door de dhr. drs. R.L.J.H. (Robert) Tops, directeur/bestuurder.

Nevenfuncties:
- lid van de klankbordgroep FHSS (Fontys Hogeschool voor Sociale Studies)
- onderzoeker binnen de kenniskring Integrale Veilgheid Avans Hogescholen.
- docent voor het centrum voor Educatief Leiderschap van de Algemene Verenigng voor Schoolleiders (AVS)
- lid van de adviesraad Bibliotheekwerk Heeze-Leende.
- lid van het bestuur van de PvdA afdeling regio Eindhoven (portefeuille financiën)

De Raad van Toezicht
  • Peter Vereijken, voorzitter
  • Frank Simons, lid
  • Karen Gielis, lid
  • Anke Derks, lid
  • Tjeerd Bakker, lid
Beloningsbeleid

De specificatie van het beloningsbeleid voor de bestuurder maakt onderdeel uit van het jaarverslag.
Zie hoofdstuk ‘Financiële verantwoording’.
Alle personeelsleden van Cordaad Welzijn worden conform de in de CAO-Sociaal Werk vastgestelde richtlijnen beloond, zo ook de bestuurder van Cordaad Welzijn. Daarnaast ontvangen de leden van de RvT een vergoeding op basis van het door de vakvereniging Sociaal Werk Nederland, voorheen MOGroep, voorgesteld beleid.

ANBI-status

Cordaad Welzijn heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status van de belastingdienst gekregen. Een organisatie kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI status te hebben en te behouden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overige informatie
  • Cranendonck met als kernen Budel, Budel-Schoot, Budel – Dorplein, Maarheeze, Soerendonk en Gastel
  • Heeze-Leende met de Heeze, Leende, Leenderstrijp en Sterksel
  • Valkenswaard met als kernen Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard
  • Veldhoven met als kernen Veldhoven, Meerveldhoven, Oerle en Zeelst

Inwonersaantallen per 26 februari 2018
- Cranendonck – 20.337
- Heeze/Leende – 15.884
- Valkenswaard – 30.516
- Veldhoven – 44.724

Oppervlakte:
- Cranendonck - 28.14 km2
- Heeze-Leende - 105.12 km2
- Valkenswaard - 56.50 km2
- Veldhoven - 31,92 km2

Gegevens per 30/04/2017