MENU

Samenwerking DigiTaalhuis en Voedselbank Veldhoven

Mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren, moeite hebben met rekenen of handiger willen worden met computers kunnen terecht bij het DigiTaalHuis. Tweemaal per week verzorgt Cordaad Welzijn een spreekuur in de Bibliotheek. Vanuit daar worden mensen op weg geholpen richting een cursus of opleiding.

Het DigiTaalhuis werkt al samen met het Máxima Medisch Centrum en Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven. De nieuwste partner is Voedselbank Veldhoven. Het idee achter de samenwerking is dat mensen die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen een grotere kans hebben in aanraking te komen met armoede of schulden. Dat zijn mensen die mogelijk hulp krijgen van de Voedselbank. Via de Voedselbank kunnen mensen doorverwezen worden naar het DigiTaalhuis.

In Veldhoven maken zo’n 100 huishoudens gebruik van de Voedselbank. Vrijwilligers wordt geleerd te signaleren en zo nodig door te verwijzen. Ze krijgen informatie over het DigiTaalhuis en de problematiek van laaggeletterdheid. Merken ze tijdens gesprekken dat iemand de Nederlandse taal niet goed spreekt? Dan kunnen ze die persoon de weg wijzen richting het DigiTaalhuis.


Deel bericht
Ga terug