MENU

Algemene Verordening Gegevensbescherming

foto

Op dinsdag 24 april j.l. vond de informatiebijeenkomst over de Algemene Verordening Gegevensbescherming plaats in het gemeenthuis van Heeze-Leende.
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) namelijk van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren, dus ook voor vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Tijdens deze druk bezochte avond nam Imke Gijsen van Cordaad Welzijn een stappenplan door zodat organisaties en verenigingen aan de slag kunnen met het opbergen en bewaren van persoonsgegevens. Wat bewaar je, waarom bewaar je deze gegevens en hoe handel je als er een datalek ontstaat, waren onderwerpen die duidelijk werden uitgelegd. Er werden diverse vragen gesteld en er werden praktijkvoorbeelden aangehaald. Kortom een informatieve avond voor de aanwezige organisaties en verengingen.

Mochten er, naar aanleiding van deze avond, nog vragen zijn dan kan er rechtstreeks met Imke contact worden opgenomen.
Dit kan telefonisch 06-13247011 of per e-mail imkegijsen@cordaadwelzijn.nl


Deel bericht
Ga terug